TEMPERATUREN I ATMOSFÆREN FALLER KRAFTIG

I dag meldes det at Temperaturene i atmosfæren er i kraftig fall og normaliserer seg etter temraturhoppene under El Nino. Dette viser også at det ikke er noen langvarig oppadgående trend fra 1999 til 2016. Les mer på hegnar.no

post

Golfstraumen stabil dei siste 20 åra

(NRK 13.05.2015) 20 år med målingar av Golfstraumen utanfor kysten av Noreg gjer at forskarane meiner dei kan avlive spekulasjonar om at havstraumen vert svekka.

Konklusjonen er at Golfstraumen i dag har om lag same fart, kraft og temperatur som for 20 år sidan. Målingane av temperaturen og styrken i straumen har skjedd kvar einaste time sidan 24. april 1995.

– Dei ti første åra viste at temperaturen i vatnet steig med ei heil grad. Det er jo tankevekkande med tanke på global oppvarming. Men så ser vi at temperaturen går ned igjen dei siste ti åra, og er no tilbake på 1995-nivå

Rekordmye is i Antarktis

Mens det var satt ny smelterekord på Nordpolen, blir det satt ny isrekord på Sørpolen. Det skjer stikk i strid med klimaforskernes antakelser. For tredje år på rad har sjøisen i Antarktis hatt rekordstor utbredelse. Forskerne ved NASA melder at det aldri har vært mer havis om vinteren siden målingene begynte på 1970-tallet. I 2016 har det vært en del varmere, noe som har påvirket ismengden kraftig, men rekordvarmen ser ut til å «normalisere» seg.

Les også; SOLAS ENORME PÅVIRKNING OG JORDENS SVEKKEDE MAGNETFELT

Reklamer

SKREMSEL OG PROFITT?

Havet kan stige 70 meter mener forskere. Hvor skal det komme fra spør jeg - Bolde Wikipedia
Havet kan stige 70 meter mener forskere. Hvor skal det komme fra spør jeg – (Bilde Wikipedia)

Havnivået har steget 11 millimeter de siste tyve årene Det er ikke veldig mye og heller ikke uvanlig, men man får inntrykk av at vi snart kommer til å drukne. I hvert fall om man skal tro mediene. Hele 70 meter kan havet stige, men se på bildet. Hvor skal alt vannet komme fra? Det er heller ikke gitt at havet faktisk har steget med 11 millimeter, også her strides forskerne.

Arktis skulle være så godt som isfritt I 2013, men da dette resultatet kraftig uteble har man satt en ny frist til 2054. Da har man litt og gå på.

Arktis blir isfritt i 2054 (NRK 22.07.2013), Om cirka 40 år vil Arktis være isfritt i september måned, viser prognoser fra amerikanske og kinesiske forskere.

Samtidig legges det opp til abnorme investeringer. 2700 milliarder bare for skandinavia, i første omgang.

Her er noen av skremselsoverskriftene som har skyllet over oss

HAVNIVÅET KAN STIGE DOBBELT SÅ MYE SOM ANTATT (NRK 01.04.16) – Vi tar det ikke nok på alvor. Overhodet ikke. De neste årene blir avgjørende for hvordan planeten vår ser ut i fremtiden, sier klimaforsker Helge Drange.

NASA; TROLIG UUNGÅELIG AT HAVET STIGER 1 METER (Aftenposten 27 aug. 2015) – NASA: Trolig uunngåelig at havet stiger 1 meter. NTB.  Øystater kan synke i havet.

HAVET KAN STIGE MER ENN TO METER PR GRAD (VG 17 jul. 2013) – De neste 2000 årene vil havet stige med 2,3 meter for hver grad jordas gjennomsnittstemperatur går opp – men ikke nødvendigvis umiddelbart.

HAVET KAN STIGE 70 METER (TU 02.feb. 2012) – Hvis all is smelter, tilsvarer det en økning i havoverflaten på 70 meter, var budskapet fra konsernsjefen i Statkraft.

HAVET KAN STIGE 64 METER – Dystre utsikter (TU 4. jun. 2007)

HAVET KAN STIGE 1,5 METER UTEN UTSLIPPSKUTT (DN 26 jun. 2015) – Deler av Nordvest-Europa kan i verste fall vente seg en havnivåstigning på 1,5 meter i dette århundret, ifølge en ny, dansk studie.

HAVET KAN STIGE MER ENN TRE METER PÅ 50 ÅR Alle verdens kystbyer kan bli ubeboelige – EKSTREM ENDRING: James Hansen mener verdenshavene kan stige med over tre meter. (Dagbladet 22 jul. 2015)

KLIMAENDRINGENE KAN KOSTE 200.000 MILLIARDER KRONER (E24 13.04.2016) En fersk rapport fra London School of Economics estimerer at klimaendringene kan ta knekken på 17 prosent av verdens totale finansverdier. Tapene stammer fra ødeleggelser skapt av hyppigere naturkatastrofer, strengere klimatiltak og større global usikkert.

ENORM PROFITT FOR KLIMAAKTØRENE? Dagens Næringsliv har fått tilgang til rapporten der IEA krever store endringer i de nordiske landene for at de skal nå klimamålene.

Vi anslår at det vil koste til sammen 333 milliarder dollar for de nordiske landene i økte investeringer, sier prosjektkoordinator Benjamin Donald Smith i Nordisk Energiforskning. 

Han er en del av Nordisk Ministerråd (MR Sam) og har bestilt og finansiert rapporten. Les mer på Vg.no

333 milliarder dollar er over 2700 milliarder kroner, bare for de nordiske landene

Nye skremsler..

Jorda i Arktis kan være en tikkende klimabombe  (Forskning.no 02.12.16) CO₂-utslipp fra jordsmonnet i Arktis kan føre til kraftige klimaendringer frem mot år 2050. Ifølge den første globale studien av karbondioksidutslipp fra jordsmonn er det fare for at 55 billioner kilo CO₂ vil bli sluppet ut i atmosfæren fram mot 2050.

Les ogsåMennesker kan ha påvirket klodens temperatur i snart 200 år

(NRK 4. jun. 2013) DEN GLOBALE OPPVARMINGEN SATT PÅ PAUSE – De siste 10-15 årene har oppvarmingen av verden stoppet opp,

Det innrømmer klima forskningen, men så finner de på noe lurt? VARMEN HAR GÅTT NED I HAVET..

FNs klimarapport (27.09.13): 93 prosent av oppvarmingen har tatt veien ned i havet

Men så kom denne I fjor..

Kaldere hav forklarer hvorfor kloden ikke har blitt varmere siden 2003 Varmen flyttes under overflaten vest i Stillehavet og Det indiske hav. (Forskning.no juli 2015)

Økte ikke temraturen I havet heller?